Ito ay mga 1-2 metro taas na mga lupa sa baybayin o malapit sa mga baybayin ng Pilipinas

Source: Climate Central projects, SRTM maps, 1-2 m elevation

Ang mga points sa mapa na umiilaw ay ang mga tahanan ng mga komunidad na nagbahagi ng kanilang kwento sa DanTAOn. I click ito upang makita ang kanilang paglalahad

Maaring iclick ang link na ito para magsumite ng inyong mga karanasan tungkol sa climate change.